Ju-jutsu

Ju-jutsu är en japansk stridskonst som tillhör kampsortsfamiljen budo. Om man delar upp namnet Ju-jutsu och översätter det betyder Jū, mjuk och följsam, medan Jutsu betyder metod eller teknik. Namnet är gammalt och symboliserar att man ska kunna besegra sin motståndare med så lite fysisk styrka som möjligt.

Ju-jutsu mästareKort historik

Ursprungligen är Ju-jutsu namnet på japanska kampsortsskolor, som vissa har anor sedan flera hundra år tillbaka. Vissa räknas också som koryu budo tillsammans med svärd- och vapenskolor. Idag är det bara få skolor som lever kvar då de flesta gamla stridskonstskolorna är utdöda sedan länge.

Jiu Jiutsu

Brasiliansk Jiu Jiutsu

Brasiliansk jiu-jitsu (BJJ), som har sina rötter i Japan, har utvecklats till en unik kampkonst som fokuserar på markkamp och grappling. I BJJ använder utövaren tekniker för att få ner sin motståndare på marken, kontrollera dem och tillämpa joint locks eller strangulationer. Denna kampkonst betonar teknik och strategi över ren fysisk styrka, vilket gör det möjligt för mindre och svagare utövare att försvara sig mot och övermanna större motståndare. Det är denna aspekt av BJJ som gör den så populär världen över, och den har blivit en grundpelare i många kampsportutövares träning, särskilt inom mixed martial arts (MMA).

BJJ:s popularitet har också lett till utvecklingen av en blomstrande sportscen med tävlingar och turneringar på både amatör- och professionell nivå. Dessa tävlingar testar utövarens förmåga att använda olika tekniker, från passningar, svepningar, till underkastelser, i en tävlingsmiljö. Utövningen av BJJ är inte bara fysiskt krävande utan också en mental utmaning, eftersom det kräver snabb taktisk tänkande och problemlösning i realtid. Dessutom lägger BJJ stor vikt vid respekt, disciplin och kamratskap, vilket bidrar till en stark gemenskap bland utövare.

Träningsformer

Många av träningsformerna kan tränas av dem i väst, som exempel Hontai Yoshin Ryu, som är en av få så kallade koryu-stilar som går att träna i Sverige. I väst är de flesta stilarna av Ju-jutsu konstruerade och fokuserade på självförsvar. Svenska Viking Cronholm introducerade Ju-jutsu i Sverige redan vid förra sekelskiftet. Det svenska Ju-jutsusystem, eller Durewallsystemet, är uppkallat efter skaparen Kurt Durewall. Stilen kännetecknas av att det i första hand inte lärs ut tekniker där sparkar eller slag ingår. Den vanligaste Ju-jutsu stilen i Sverige är Ju-jutsu Kai som skapades av Hans Greger, som tidigare var elev under Kurt Durewall. Ur Ju-jutsu Kai har tre större förgreningar skett. Den första skedde först 1997, när kampju-jutsu bröt sig ur som egen stil. Man har en liknande filosofi om den ursprungliga Ju-jutsu Kai, med fokus på både självförsvar och tävling. Den andra förgreningen har utvecklats till Sport Ju-jutsu, som lägger fokus på matchträning. 2003 introducerades den senaste förgreningen av Ju-jutsu Kai i form av Jigo Ryu, som lagt ännu mer vikt på självförsvar. Det finns även en fjärde gren inom Ju-jutsu som utövas i Sverige kallad Jū Shin Jutsu Ryū. Stilen skapades av Georg Irenius 1972 och är helt fokuserat på självförsvar med fokus på att skada motståndaren så lite som möjligt.