Effektiv rehabilitering – träning hemma

Om du råkat ut för någon skada som gör att du måste träna för att komma tillbaka så kanske du har rehabilitering i form av träning på något sjukhus. Men det är lika viktigt att du tränar hemma efter bästa förmåga. Du kan få träningsprogram av din sjukgymnast som du kan utföra hemma med rätt redskap förstås.

Se till att skaffa dig det du behöver för att kunna utföra din träning i hemmet. Vad du behöver för typ av träning beror förstås vad du varit med om. Det kan vara efter en skada eller någon sjukdom som drabbat dig. Oavsett så är det viktigt att du tränar för att komma tillbaka till ett normalt liv igen. Du kan behöva specifik träning för att stärka de delar av din kropp som behöver stärkas.

Det är inte frågan om vanligt styrketräning utan att du tillsammans med din sjukgymnast tar fram ett träningsprogram anpassat efter vad du orkar med och vad som behöver fokusera mest på. Visst är det en fördel att stärka alla delar i din kropp. Men träningen kommer till en början att anpassas efter vad som är störst behov att bygga styrkan. Följ det träningsprogram för rehab som din sjukgymnast satt ihop till punkt och pricka. Se också till att du får vilodagar då din kropp får återhämta sig och stärka de delar du tränat.

Så klart så önskar vi att du snart är tillbaka med full styrka och hoppas på ett snabbt tillfrisknande.