HLR-kompetens i kampsportföreningen

Alla som tränar hårt utsätter hjärtat för påfrestningar och kampsportsutövare utgör inget undantag. Hård träning gör att hjärtat fungerar bättre överlag och är därför ingen i risk i sig för att man ska drabbas av plötsligt hjärtstopp. Risken uppstår först när man lider av ett dolt hjärtfel eller en infektion och sedan tränar hårt. Nyckelordet här är ”dolt” – många gånger känner den drabbade inte ens till att han eller hon är sjuk.

Av den anledningen är det viktigt att det finns HLR-kompetens inom alla idrottsföreningar. Det innefattar kunskaper i hjärt- och lungräddning, både med och utan hjärtstartare. Vid plötsliga hjärtstopp uppstår ett så kallat kammarflimmer som gör att hjärtats pumpförmåga upphör att fungera. I det läget är det av största vikt att hjärtrytmen återställs snarast möjligt – det handlar om minuter. För varje minut som går efter hjärtstoppet ökar dödsrisken med 10 %.

Hur ser man till att HLR-kompetens finns i föreningen?
Det första steget är att utbilda ledarna i hjärt- och lungräddning. Det anordnas regelbundet kurser över hela landet och HLR-kunskap bör vara ett villkor för att anlita någon som ledare eller tränare. Det andra steget är att införskaffa en hjärtstartare till föreningen. Om föreningen har svårt att få loss pengar till inköpssumman är det också möjligt att hyra hjärtstartare. Det tredje steget är att även utbilda idrottsutövarna så att de snabbt kan hjälpa sina kamrater om ingen ledare finns på plats.

Slutligen är det viktigt att ledarna tar ansvar och skickar hem personer som är uppenbart sjuka och ändå dyker upp för att träna. Även om man tränar på elitnivå är det viktigt att inskärpa hos föreningsmedlemmarna att hälsan alltid kommer först.